Συλλογικός Προγραμματισμός
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου σχολικών μονάδων
Συχνές Ερωτήσεις Τεχνικού Τύπου

Η Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης συμπληρώνεται από τους Συντονιστές εκπαιδευτικούς, αφού συνδεθούν με τους ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ, ατομικούς κωδικούς τους (ΟΧΙ του σχολείου) στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο (ΠΣΔ) .

Χρειάζεται να γίνει έλεγχος στα ακόλουθα:
α) Στον Συλλογικό Προγραμματισμό (σύνδεση με κωδικούς ΠΣΔ σχολείου) φαίνεται ο ορισμός σας ως Συντονιστή/-στρια.
β) Στον Συλλογικό Προγραμματισμό φαίνεται/είναι σωστό το ΑΦΜ σας. Εάν δεν φαίνεται ή δεν είναι σωστό, επικοινωνήστε με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) για να το προσθέσει/διορθώσει στην καρτέλα σας.

Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορείτε να τα δείτε, εφόσον συνδεθείτε με τους κωδικούς ΠΣΔ του σχολείου σας. Δεν μπορείτε όμως να προχωρήσετε σε διορθώσεις/συμπληρώσεις κ.α

Μπορείτε να αλλάξετε Συντονιστή/-στρια εκπαιδευτικό καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το συγκεκριμένο πεδίο είναι και θα παραμείνει ανοικτό. Συνδεθείτε με τους κωδικούς ΠΣΔ του σχολείου σας στον Συλλογικό Προγραμματισμό, επιλέξτε τις Δράσεις που είχατε δηλώσει, πατήστε ‘’Αλλαγή Συντονιστή‘’. Μην ξεχάστε να αποθηκεύσετε την επιλογή σας και να εξάγετε εκ νέου τον Συλλογικό Προγραμματισμό σε μορφή pdf (πατώντας ‘’Εξαγωγή’’)