Συλλογικός Προγραμματισμός
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου σχολικών μονάδων
Καλώς ήλθατε στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής
  • της Έκθεσης Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας
  • του Συλλογικού Προγραμματισμού της σχολικής μονάδας
  • των Σχεδίων Δράσης της σχολικής μονάδας
  • της Έκθεσης Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας από τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαιδευτικής Παιδαγωγικής Ευθύνης
  • της Έκθεσης Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων ευθύνης Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης
  • της Έκθεσης Αξιολόγησης από τον αρμόδιο Επόπτη Ποιότητας Εκπαίδευσης
  • της Έκθεσης Αξιολόγησης από τον αρμόδιο Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς ΠΣΔ
Προσοχή μη χρησιμοποιείτε τους κωδικούς myschool δε γίνονται δεκτοί

Συνοπτικές Οδηγίες